Wszystko zaczęło się od burzy mózgów i remontu w 2002 r. dzięki czemu codziennie doświadczamy piękna dziecięcego uśmiechu… 
 
Pogotowie Opiekuńcze „OPOKA”, założone przez Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus pracę z dzieckiem rozpoczęło w 2003 r. Początkowo przy placówce działała także świetlica dziennego pobytu. Kierowane do nas dzieci przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku na mocy postanowienia sądu od początku znajdują schronienie do czasu wyjaśnienia sytuacji domowych zagrażających ich dobru, bezpieczeństwu, a często i życiu. 
Przez wiele lat nasi mali mieszkańcy otoczeni ciepłem i troską w atmosferze życzliwości i poczucia bezpieczeństwa wchodzą w beztroskę dzieciństwa, obdarzają nas uśmiechem i stopniowym zaufaniem, a także przygotowują się do usamodzielnienia. 
 
Od czerwca 2013 r.  na mocy porozumienia ze Starostwem Powiatowym Pogotowie Opiekuńcze „OPOKA” w Wasilkowie pełni funkcję socjalizacyjną i interwencyjną, na podstawie: