Pogotowie Opiekuńcze "OPOKA" w Wasilkowie prowadzone jest na zlecenie powiatu białostockiego. Organem prowadzącym jest Zgromadzenie Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus.
 
Pogotowie Opiekuńcze "Opoka" w Wasilkowie przeznaczone jest dla 14 dziewcząt w wieku 7 - 18 lat. W przypadku łączenia rodzeństwa, mogą być przyjęte młodsze dzieci oraz chłopcy. Opiekujemy się głównie dziećmi i młodzieżą z powiatu białostockiego jak i miasta Białystok.
 
Placówka ma charakter podobny do placówki rodzinnej. Cechą szczególną jest wspieranie pełnego rozwoju dzieci, których rodzice mają ograniczone prawa rodzicielskie bądź z innych powodów nie są w stanie zapewnić dzieciom opieki, wychowania, wykształcenia oraz przygotowania do samodzielnego życia.
Pogotowie Opiekuńcze „OPOKA” łączy zadania placówki opiekuńczo – wychowawczej o typie interwencyjnym i socjalizacyjnym. 
 
Wychowankowie przyjmowani są do Placówki bez względu na miejsce zamieszkania i wyznanie.
Celem Placówki nie jest pomoc tylko dziecku, ale również pomoc rodzinie. Placówka wspiera dzieci rozszerzając ich cele rozwojowe, edukacyjne, psycho-terapeutyczne i terapeutyczne, oraz podejmuje starania, aby dziecko mogło wrócić do swojego środowiska rodzinnego.