Ewelina Chmielewska - wychowawca - na stanowisku wychowawcy od 4.10.2016 r.
 
 
Ukończyła studia wyższe magisterskie na kierunku pedagogika w specjalności pedagogika opiekuńczo - wychowawcza.
 
Ukończyła również studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki i edukacji elementarnej.
 
Uczestniczyła w wielu kursach i szkoleniach, potwierdzonych certyfikatem, m.in.:
 
  • Kurs z zakresu wczesnego wspomagania, rozwoju i edukacji uczniów autystycznych.
  • Komunikacja alternatywna i wspomagająca w terapii i edukacji dziecka z trudnościami w porozumiewaniu się.
  • Trening umiejętności społecznych.
  • Terapia ręki. 
 
Ewelina Chmielewska w pracy z dzieckiem odznacza się ogromną dawką pozytywnej energii, humoru i zakręconych pomysłów. Jest osobą kontaktową, komunikatywną oraz emanującą ciepłem i zaufaniem.
 
W życiu prywatnym śpiewa, tańczy, podróżuje, kocha sztukę i ... jest wszędzie zarażając świat swoją pozytywną energią.