Ksiądz mgr Ryszard Kozioł - kapelan - kapelan placówki od 2008 r.
 
Ksiądz Ryszard Kozioł ukończył Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku w 1992 r.
 
Święcenia kapłańskie przyjął 31.05.1992 r. 
 
Ksiądz Ryszard poza pełnieniem funkcji opiekuna duchowego odznacza się dużym poczuciem humoru i umiejętnością interpretacji Słowa Bożego w sposób zrozumiały i docierający do dzieci.