Joanna Ozgas. Nataliadyrektor - wyznaczona na stanowisko Dekretem o powołaniu Dyrektora Pogotowia Opiekuńczego „Opoka” w Wasilkowie z dniem 1.08.2016 r. zgodnie z Konstytucjami Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Placówki opiekuńczo-wychowawczej „Opoka” przez Matkę Generalną s. Lucynę Lubińską.
 
s. Natalia ukończyła studia wyższe magisterskie Uniwersytetu w Białymstoku na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Dodatkowo posiada kwalifikacje uzyskane podczas licznych szkoleń, potwierdzone certyfikatami.
Ukończyła m.in.:
  • Trening Skutecznego Rodzica i uzyskała certyfikat dający uprawnienia do prowadzenia kursów autoryzowanych przez GTI metodą dr. Thomasa Gordona.
  • Szkolenie z zakresu Przygotowania małoletnich świadków i ich rodziców – opiekunów do przesłuchania w procedurach karnych.
  • Szkolenie z asertywności, stresu i wypalenia zawodowego.
  • Szkolenie dające umiejętności negocjacyjne oraz radzenia sobie z „psychomanipulacją”.
  • Warsztaty komunikacji i pedagogiki społecznej.
  • Warsztaty „Zapanuj nad gniewem”.
s. Natalia posiada wysoki zakres kompetencji do pracy z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami, wykazuje się licznymi umiejętnościami niezbędnymi w rozwiązywaniu trudnych problemów społecznych. Dysponuje wiedzą i umiejętnościami
w zakresie: znajomości metod pracy w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych, diagnozy sytuacji wychowawczych i opiekuńczych, prowadzenia działań wychowawczych, terapeutycznych oraz profilaktycznych w zakresie opieki
i wychowania. Odznacza się szczególnym zrozumieniem problematyki trudności wychowawczych i celowości misji jej powierzonej, jaką jest pełnienie roli opiekuna, wychowawcy, rodzica zastępczego oraz mediatora. 
 
s. Natalia oprócz funkcji Dyrektora placówki pełni również zadania opiekuna duchowego nie tylko podopiecznych placówki ale również personelu. Emanuje ciepłem, szczerym i serdecznym uśmiechem oraz głową pełną, często zwariowanych, pomysłów.
 
Interesuje się podróżami, motoryzacją, książką, muzyką taneczną oraz modą dzięki której rozmowy z dziećmi mają charakter przyziemny. Chętnie uczestniczy we wszelkich aktywnościach, nie boi się nowych wyzwań. Jeździ na nartach, uprawia ogródek, pokonuje trasy w parkach linowych, lubi szybką jazdę samochodem, a nawet traktorem.