Zainspirowani propozycją wrześniowego zadania programu „Myślę Pozytywnie”, w którym bierzemy udział zorganizowaliśmy formacyjno – integracyjne spotkanie dla rodziców.
W części merytorycznej przeprowadziliśmy warsztat o komunikacji i roli jaką rodzic pełni dla dziecka w zależności od wieku.
Po krótkiej rozmowie w grupach i podsumowaniu warsztatu. Razem z dziećmi poszliśmy do Kaplicy na chwilę wspólnej modlitwy oddając Maryi wszystkie trudne i ważne sprawy naszych rodziny.
 
Na zakończenie spotkania wszyscy razem wyszliśmy integrować się podczas gier i zabaw podwórkowych.
 
Był to dla nas bardzo ważny dzień. 
 
s. Franciszka CST