Wzięliśmy udział w piątym ostródzkim koncercie ewangelizacyjnym „By świat usłyszał...” połączonym z warsztatami wokalnymi.
Część z nas brała udział w warsztatach wokalnych i podczas koncertu śpiewała na scenie w chórze warsztatowym. Część była zaangażowana w grupę animatorów zabezpieczających zaplecze warsztatowo – koncertowe oraz zajmujących się promocją i zapraszaniem mieszkańców Ostródy na koncert. Część z nas robiła za dobrą publiczność.
Dla wszystkich było to ciekawe doświadczenie i wyzwanie.