„Być małym dzieckiem przed Bogiem
to nie zniechęcać się swoimi błędami,
gdyż dzieci upadają często,
ale są zbyt małe, aby sobie zrobić wiele złego.”
 
Św. Teresa od Dzieciątka Jezus
 
Pogotowie Opiekuńcze „Opoka” jest całodobową placówką opiekuńczo – wychowawczą która łączy zadania dwóch typów placówek - interwencyjny i socjalizacyjny.
 
Organem prowadzącym placówkę jest Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus z siedzibą główną w Podkowie Leśnej.
 
 
Wychowankami „Opoki” mogą być głównie dziewczęta w wieku od 10 do 18 roku Ĺźycia, skierowane na podstawie postanowienia  sądu przez PCPR w Białymstoku. 
W wyjątkowych przypadkach, tak by nie rozdzielać rodzeństw, przyjmowani są równieĹź chłopcy oraz dzieci młodsze.
Nasze Pogotowie dostępne jest dla dzieci i młodzieży niezależnie od ich wyznania.
 
Cele i zadania
 
Kierując się dobrem dziecka i poszanowaniem jego godności i praw, placówka podejmuje działania dążące ku wspieraniu jego pełnego rozwoju, motywacji oraz budowania poczucia własnej wartości i bezpieczeństwa. PowyĹźsze zadania realizowane są poprzez:
 
  • Zapewnienie wychowankom atmosfery na wzór rodzinnej i warunków rozwoju opartych na zasadach personalizmu chrześcijańskiego.
  • Realizację indywidualnego planu pomocy dziecku, uwzględniającego w szczególności wiek, moĹźliwości psychofizyczne dziecka oraz jego sytuację rodzinną.
  • Przygotowanie dzieci, kończących 18 lat, do samodzielnego Ĺźycia po opuszczeniu placówki.
  • Współpracę z rodziną, jeĹźeli jest to moĹźliwe, umoĹźliwiając dzieciom regularne, osobiste i bezpośrednie kontakty z bliskimi.
  • Dbając o rozwój fizyczny, emocjonalny i intelektualny dziecka poprzez pomoc i motywowanie do nauki szkolnej oraz inne aktywności po za szkolne.
  • Objęcie dziecka działaniami profilaktycznymi i terapeutycznymi.
 
 
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
Data : środa, 1 listopad 2017
2
Data : czwartek, 2 listopad 2017
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Data : sobota, 11 listopad 2017
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Początek strony