W okresie 1.03.2021 – 31.05.2021r. mieliśmy przyjemność uczestniczyć w projekcie Caritas na podstawie Encykliki Papieża Franciszka: „Laudato si”. W trakcie trwania projektu dużo rozmawialiśmy o ekologii, przyrodzie i naszym wpływie na nią. 
 
W naszej świadomości wzrosło  poczucie odpowiedzialności za ochronę środowiska naturalnego. Doszliśmy do wniosku podczas ostatniego spotkania, że trudno odnaleźć na kuli ziemskiej przestrzenie, które nie są bezpośrednio lub pośrednio zagrożone skutkami skażenia wody, powietrza czy ziemi. 
 
Te problemy domagają się konkretnych rozwiązań coraz częściej podejmowanych przez różne grupy społeczne i kręgi polityczne o zasięgu lokalnym i międzynarodowym. Papież ma „nadzieję, że ta encyklika, dołączając do nauki społecznej Kościoła, pomoże nam rozpoznać wielkość, pilność i piękno stojącego przed nami wyzwania” związanego z ochroną środowiska i kształtowaniem mentalności ekologicznej. Dziełu temu powinno towarzyszyć – zdaniem papieża Franciszka – wstawiennictwo Matki Bożej Królowej całego stworzenia, która „obecnie troszczy się z miłością i macierzyńskim bólem o ten poraniony świat” . Dobro wspólne zakłada poszanowanie każdego życia we wszystkich jego formach, a w szczególny sposób każdej osoby ludzkiej z jej fundamentalnymi prawami ukierunkowanymi na integralny rozwój. Zdaniem papieża Franciszka globalną troską winna również być otoczona rodzina, którą papież traktuje jako jeden z obszarów edukacji ekologicznej. Rodzina jest miejscem pielęgnowania małych gestów szczerej uprzejmości pomagających budować kulturę współżycia z innymi i szacunku dla tego, co nas otacza. Dla papieża istnieją różne obszary edukacyjne, takie jak: szkoła, rodzina, media i katecheza. Często bowiem brakuje świadomości wspólnego pochodzenia, wzajemnej przynależności i wspólnej przyszłości. Dlatego papież Franciszek w swojej encyklice stwierdza: „Musimy ponownie odczuć, że potrzebujemy siebie nawzajem, że jesteśmy odpowiedzialni za innych i za świat, (…)” . Troska o przyrodę musi stanowić część stylu naszego życia, musi rodzić poczucie solidarności „będącej jednocześnie świadomością życia we wspólnym domu, który powierzył nam Bóg” . Mamy nadzieję, że nasz projekt  umocni tę świadomość, umożliwiając rozwój nowych przekonań, postaw i stylów życia będących odpowiedzią na wezwania płynące z encykliki Laudato si’.