Przez ostatnie miesiące nasza placówka była odcięta od świata zewnętrznego. 
 
Cała społeczność, dzieci i dorośli, dzielnie znieśli zmianę szkoły ze standardowej na zdalną, brak odwiedzin bliskich oraz nowe standardy codziennego funkcjonowania tj. noszenie maseczek, dezynfekcje rąk, spędzanie czasu w domu i brak możliwości przekroczenia naszej opokowej bramy. Na szczęście "zatrzymanie się" na chwilę pozwoliło na docenienie wielu dóbr, które nas otaczają. Dzieci zżyły się ze sobą jeszcze bardziej niż dotychczas. Wspólnie szukały sposobów na nudę, co pozwoliło na rozwijanie swojej kreatywność i zainteresowań. W tej nietypowej sytuacji wszyscy wspierali się na wzajem, stawaliśmy się odpowiedzialni za siebie i innych. Uczyliśmy się także cierpliwości i kompromisów. Dla dzieci nie lada odkryciem było to, że komputer nie służy tylko do gier i zabaw! :)
 
Jesteśmy dumni, że wspólnymi siłami i w pogodzie ducha przetrwaliśmy czas izolacji i kwarantanny.
 
A. Puciłowska