Starosta Powiatu Białostockiego Jan Perkowski i wicestarosta Roman Czepe podpisali umowę na kolejne trzy lata prowadzenia Placówki ze Zgromadzeniem Sióstr Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus reprezentowanym przez Matkę Generalną, s. Lucynę Lubińską. 
 
Podczas spotkania były obecne również Siostra Dyrektor "Opoki" s. Natalia Ozga oraz bezpośrednio współpracująca z Placówką Dyrektor PCPR w Białymstoku Elżbieta Turczewska. Spotkanie przebiegło w atmosferze pełnej życzliwości. Dzieci z przejęciem oprowadziły gości po domu pokazując swoje pokoje i inne pomieszczenia, w których spędzają czas.
 
Dziękujemy za zaufanie jakim nas obdarzono, z radością przystępując do realizacji podjętych zadań.